Členská schůze 2001
Můj soukromý pohled..

DSC04993.JPG (56340 bytes)DSC04994.JPG (65439 bytes)DSC04995.JPG (57035 bytes)

DSC04996.JPG (56583 bytes)
DSC04997.JPG (71312 bytes)
Tak a pomalu můžeme začít..
.

hlas2.jpg (43911 bytes) hlas3.jpg (43279 bytes)
hlas5.jpg (44518 bytes)
hlas4.jpg (47206 bytes)
Po prvním vážném hlasování, tedy hlasování o výměně vedoucího schůze, které vyhrálo těsným rozdílem hlasů, zářilo staré předsednictvo úsměvy na všechny strany.. Zřejmě se v té době ještě domnívali, že tam budou navěky..
.

tape2_3.jpg (51387 bytes) tape2_2.jpg (68170 bytes) tape2_1.jpg (60700 bytes)
A tento úsměv na tvářích vydržel ještě po celou dobu inkvizičního soudu s Ing.Přikrylem. Co se mohlo stát ? Všechno bylo připraveno, hlasy zajištěny a důkazy více než jasné..
.

DSC04998.JPG (67208 bytes)DSC04999.JPG (67700 bytes)DSC05000.JPG (65792 bytes)
DSC05001.JPG (101777 bytes)DSC05002.JPG (73728 bytes)DSC05004.JPG (85509 bytes)
DSC05005.JPG (70019 bytes)DSC05006.JPG (71304 bytes)
DSC05007.JPG (62391 bytes)DSC05008.JPG (59552 bytes)
Předávání pohárů všem, kteří dosáhli titulu Championa, nebo InterChampiona.
.

DSC05010.JPG (60965 bytes) 
"Fotograf", pečlivě sleduje, zda už se daří dlouho připravované vyloučení, nebo ne..

DSC05017.JPG (76925 bytes)
"Vyberte si, pro koho se rozhodnete",nabádal MVDr. Miloš Sedlář, těsně před hlasováním o vyloučení.. 


Tato schůze nebyla schůzí určitě jednoduchou, za to, a to si troufám tvrdit, pro RKČR schůzí naprosto mimořádnou a ve své podstatě i klíčovou.

Ale jedno po druhém.

Schůze se tento rok konala v Kralupech nad Vltavou, v jídelně odborného učiliště. Počasí přálo, nebyla mlha ani namrzlé silnice, a také se dostavil naprosto rekordní počet účastníků – 105. Pro informaci, průměrná návštěvnost za poslední roky je udávána 60-70 členů, takže jsme viděli takřka  50% nárůst. I toto už o něčem určitě svědčilo.

V půl jedenácté byla výroční členská schůze zahájena a po naprosto zmatečném dohadování o tom, jaký vlastně průběh schůze má být, co má dělat vedoucí schůze, co smí a nesmí. Řešilo se také, co která komise vlastně dělá a již po volbě mandátové a volební komise, vyslovení čestného členství p.Marii Lohniské došlo k prvnímu střetu .

Ano, tušíte dobře. Šlo o uznání plných mocí, vydaných členy RKČR, kteří se nemohli zúčastnit schůze, členům jiným, s tím, aby je tito během schůze zastupovali.

Již zde jsme narazili na zarputilý odbor, který vyvrcholil tím, že i přes přímý návrh několika členů, aby o uznání plných mocí hlasovala členská schůze, odmítl vedoucí schůze, p. Karel Švancara o návrhu dát hlasovat. Odůvodnil to jednoduše prohlášením: "Předsednictvo došlo k názoru že věc je jasná."

Toto tvrzení vyvolalo bouři nevole a tak prvním prubířským kamenem bylo hlasování o změně vedoucího schůze. Plénum navrhovalo pana Císaře, předsednictvo pana Švancaru.

Vnímali jsme to jako takovou malou generálku, která měla ukázat rozložení sil. Výsledek byl překvapivý a těsný. Promiňte, nepamatuji si přesná čísla, ale bylo to asi tak 52 / 48 ve prospěch pana Švancary. 

Jako vyloučený člen, kterému nebyl vydán ani hlasovací lístek, jsem měl dostatek času na přemýšlení.

52 proti 48. To znamenalo, že pozice předsednictva není zase až tak silná jak se oni domnívali. Ono totiž z jejich 52 hlasů bylo nutno odečíst 9 hlasů předsednictva a KRK, 8 hlasů zarytých obdivovatelů MVDr. Miloše Sedláře. Vyloučíme-li předsednictvo a tyto „zatvrzelce“ docházíme k zjištění, že většina sálu nám byla nakloněna.

Je třeba si ale zároveň uvědomit, že předsednictvo hlasovalo jako "jeden muž" a spolu se svými věrnými disponovali dobrými dvaceti hlasy. A těch dvacet, třicet lidi ze zbývajících osmdesáti se už přesvědčit snad dá. Neuznáním plných mocí se naše pozice ztížila, ale nemohli jsme nic dělat. 

Následovala další zmatečná diskuse, tentokrát o programu. I zde se pokoušel vedoucí schůze čarovat a urychleně odhlasovat program ve znění, jak ho předložilo odcházející předsednictvo. Naštěstí se tomu podařilo zabránit a přesunout body, které nás zajímaly nejvíce - kárná opatření - na první místo.

Možná se ptáte proč  kázeňská opatření?  Bylo nutno rozhodnout o vyloučení členů, aby bylo jasné zda nadále hlasovat mohou, nebo ne.

Začalo tedy projednávání p.Ing Přikryla. Předseda postupně přečetl již známá obvinění vymyšlená předsednictvem a jeho pomocníky. Přidala se i předsedkyně KRK p.Hanušová s prohlášením, jak KRK shledala důtku a následné vyloučení oprávněným.

Místopředseda klubu p.K.Švancara měl také připraven dopis, ve kterém se obsáhle věnoval morálním a etickým “prohřeškům“ ing. Přikryla. Vznášená obvinění vyvolávala na tvářích zúčastněných spíše úsměvy a poznámky typu: „Tak to je tedy hrozný, za to by ho měli rovnou zastřelit…“ 

Pak jsem se, poprvé za celou dobu dostal ke slovu já. Byl přehrán audiozáznam, prokazující lživost tvrzení předsednictva a KRK o tom, že Ing. Přikryl odmítl zpracovávat data a tudíž ÚPCH nezbylo nic jiného, než pověřit jiný tým. Nepomohlo ani okamžité prohlášení p.Havlové, že „magnetický“ záznam není u soudu žádný důkaz..

Bylo prokázána nesmyslnost obvinění z porušování autorských práv na znak RKČR, neboť  klub žádná práva vůbec registrována nemá.

Pak nastoupily dvě odhodlané bojovnice – slečny L.F. a M.D se zjevným úmyslem dokázat, jak ten hrozný Přikryl všem členům RKČR čte emailovou poštu. Bohužel, jak si můžete poslechnout na zvukovém záznamu, nějak se téma zvrtlo a to co měly být údajně "festovní" důkazy, byla spíše fraška..

Ani ÚPCH si neodpustil proslov k lidu, ve kterém všechny varoval a upozornil na  katastrofální důsledky možné špatné volby. Velmi důrazně zvučným hlasem přesvědčoval, která volba bude tou volbou jedině správnou.

Už to vypadalo,že dojde na lámání chleba, ale stejně jako v populární soutěži „Chcete být milionářem“, i zde byla vložena přestávka do 14.30. Ne na reklamu, ale na oběd  v blízké restauraci, který nemohl počkat.

Kolem 15.00 se skutečně všichni do jednoho vrátili a v sále začal houstnout vzduch. Pak to taky přišlo. Vedoucí schůze K.Švancara se ještě jednou starostlivě dožadoval, aby byli povoláni všichni, kdož jsou nepřítomní, aby prý nechyběl žádný důležitý hlas. Teprve později, porovnáním s hlasovací  listinou se zjistilo, že byli jmenovitě hledání pouze  lidé, kteří následně hlasovali pro vyloučení Ing.Přikryla. Zajímavé ne ? 

A chleba se začal opravdu  lámat : Kdo je pro, aby byl Přikryl vyloučen ?

Předseda mandátové komise Ing.Kamil Řádek a jeho pomocnice M.D. a L.F. začali sčítat hlasy. V sále vládla napjatá atmosféra.  První výsledek  - pro vyloučení Ing.Přikryla -  48 hlasů.  Následoval potlesk z přední řady, tam kde seděla p.I.M, L.B. a další blízké ÚPCH

Druhá otázka - Kdo je proti vyloučení. ?

Lidé zvedli svoje červené hlasovací kartičky, v sále se opět rozprostřelo napjaté  ticho, přerušované pouze polohlasným počítáním mandátové komise…

52 ! – V sále vypukl bouřlivý potlesk… Zbývalo už jen spočítat hlasy které se zdržely, těch bylo 6.

Poděkoval jsem přítomným a chtěl jsem si vyzvednout volební lístek.

Náhle se ozvala p.Havlová, třímajíc v ruce elektronickou kalkulačku…  - Počet hlasujících prý nesouhlasí s volební listinou. Je zde více hlasů než presentovaných členů.

Chaos a zmatek. Jak se bude hlasovat, aby bylo jasné, kdo chybí a nechybí..

Předsednictvo začalo chystat krabice, snad od banánů, do kterých se měly vhazovat volební lístky, ale Ing. Kamil Řádek prokázal, že není nadarmo předsedou mandátové komise. Začal jednoduše číst jména v presenční listině a každý čtený prostě odpověděl: „Vyloučit / Nevyloučit“. Sčítali všichni.

A znovu nastala napjatá atmosféra… Jméno člena – nevyloučit, jméno člena – vyloučit, a tak to šlo jeden za druhým, až bylo přečteno všech 105 hlasujících.. 

Závěrečné spočítání rozhodlo.  - Ing. Ivo Přikryl NEBUDE výsledkem hlasování 52 / 47 / 5 vyloučen z klubu. Opět potlesk a radost v sále.

Dostal jsem hlasovací lístek a mohl se opět účastnit jednání.

Úsměvy na tvářích v předsednictva však vymizely. Dalším bodem programu byl totiž návrh na vyloučení ÚPCH, MVDr. M.S. z klubu.

I tentokrát se četly body, avšak v tomto případě naprosto konkrétní  obvinění, která prakticky nešla ve zkráceném čase vyvrátit. Z druhé strany  jsme slyšeli pouze jakási nejasná prohlášení a opět jsme se nedozvěděli nic. Doporučuji v tomto bodě poslechnou zvukový záznam.

Vedoucí schůze se znovu, asi v rámci týmového ducha,  pokusil shodit návrh ze stolu, protože prý, jak začal operativně tvrdit, nebyl vlastnoručně podepsán. Slečna Klementová, jedná z původců návrhu se tedy zvedla a před celou členskou schůzi se pod návrh podepsala. 

 Po skončení čtení a zmatené obhajobě ÚPCH, po trošku silně emotivně laděném proslovu dalších z členek předsednictva přece jen zavládl rozum.

Autoři návrhu se totiž shodli, že bylo již dost vylučování, ztráty času nesmysly a návrh proti ÚPCH stáhli. Bylo jim zřejmě dostatečným zadostiučiněním, že záležitost byla veřejně projednána a zaznamenána.

Protože diskuse byla odsouhlasena až nakonec, těsně před volbami, nastal chvilka oddechu. Členové poslouchali zprávy jednotlivých funkcionářů popisující hladký a bezchybný výkon funkcí,  úspěchy, které by byly mnohem větší, kdyby se v jednom kuse neřešil Přikryl…

I ÚPCH měl připravenu zprávu. Tentokrát skutečně podstatně více k věci a bylo vidět, že se přípravě věnoval.  Vyhodnotil procentuální vady na svodech a bonitacích, pochválil, jako každoročně, úroveň výstavnictví a slíbil jednu speciální výstavu navíc.

Pravda zapomněl, či snad ani nechtěl se zabývat tématem DKK, a tak se mu takticky vyhnul. Na přímý dotaz jen opět trošku nejasně argumentoval prohlášeními, že údaje jsou značně nepřesné a tudíž nechtěl uvádět chovatele v omyl.

Pokud mě paměť neklame, pak byla otevřena diskuse.

Jednoho po druhém začala členská schůze probírat členy předsednictva. Napřed naprosto nevhodné chování H.P, popsané ve zpravodaji pobočky Morava. Tento člen předsednictva šokoval většinu přítomných tím, že nejen že se za své hulvátské chování nestyděl, ale ještě se všem snažil vysvětli, že je vše vlastně naprosto v pořádku. Závěrem rozesmál celé plénum, když, zřejmě značně rozčílený prohlásil, že Ing. Přikryla nazval pánským přirozením proto, protože ho urazil tím, že on, na rozdíl od p.Procházky si může přečíst standard ADRK sám…

Hlasování o odvolání p.Procházky z funkce člena předsednictva, které vyšlo rozdílem snad pouze 2 hlasů v jeho prospěch,  mělo spíše demonstrativní charakter. Každý už totiž věděl, že  jako další bod programu se blíži volby, kde stejně celé předsednictvo funkce skládá..

Ale o tom až za chvíli, neboť teď musím na oběd…

Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)