SPECIÁLKA - 31.3.2002 
OSTRAVA - ŠENOV

 

Po dlouhé době pěkný slunný den vyvážil brblání o časném vstávání , umocněném ještě o 1 hod posunutím letního času . Po bezproblémové , svižné ranní jízdě nás přivítalo pěkné prostředí s dostatečným zázemím a obětavými pořadateli . Pohled na vystavené krásné poháry snad v každém účastníkovi probudil "majetnické touhy" a dost tvrdě kontrastoval s pohledem na některé účastníky včerejšího závodu oslavující do časných ranních hodin . Oslavujících , no prosím - ale co ? Předvedené výkony ? Ne , to určitě ne ! Nebylo se totiž čím chlubit ! Tato část určitě bude zpracována samostatně .

Nás čekalo posouzení 61 přihlášených zvířat . Po přivítání promluvil pan rozhodčí MVDr.Daniel Stanko z Prahy k shromážděným vystavovatelům , kterým m.j. kladl na srdce , že SV je vyšší forma výstavnictví a tudíž také posouzení je o hodně přísnější . Pozdější vývoj to plně potvrdil !

Čekal nás prostorný výstavní kruh , perfektně označený , tak to bývá ve vyspělé zemi na západ od nás běžné . Bohužel veškerá snaha pořadatelů a ředitelky výstavy paní M. Ohřálové postavit kruh "na úrovni", vyzněla zcela naprázdno . Pan rozhodčí byl velice tolerantní k vystavovatelům ,a tak nás nechal běhat uvnitř kruhu snad proto , aby nás měl blíže . Úsměvný byl názor : je to 3m ohraničená bezpečnostní zóna ! Pro koho . . ? Pro rozhodčího . . ? Pro p.Kořístku a Šojdrovou. . ?

Dvakrát škoda , že při tomto způsobu posuzování nebyl prostor ozvučen ! A tak jen pár snaživců s pořádně nataženými krky a jen v tom určitém místě cosi slyšelo . Ostatní , po velké většině jen vystavovatelé , se o dění zajímali jen v té své třídě . Za námi na dece sedící dvě dámy po absolvovaném pikniku pravily , že je to nebaví a že nic neslyší a odcházejíce nám popřály alespoň hodně úspěchů .

Při jen nepatrně zpožděném začátku začal pan rozhodčí Stanko s posuzováním a při pohledu na ocasaté zvíře nevěřícně kroutil hlavou a davu přihlížejících diváků nejednou konstatoval : "Kam jste to až dovedli ! Co jste to dopustili ? !".  Začátečníky a nezasvěcené je potřeba informovat , že pan rozhodčí se cca 1 rok nuceně zdržoval mimo výstavní dění . Ocenění těchto zvířat tomu pak také odpovídalo. Ani jedno v této podobě předvedené zvíře u pana rozhodčího neobstálo a samozřejmě ani nevyhrálo !

Jistě alespoň začátečníci ocenili práci rozhodčího , který velice široce informoval zvláště o vadách u zvířat, kterým zadal VD a pod.V případě některých zvířat(vypůjčím si pronesený výraz) přímo perlil !

Jelikož na to , abych si dovolil jakýmkoliv způsobem hodnotit ocenění ostatních předvedených zvířat se necítím a nemám patřičný patent , dovolím se s Vámi alespoň podělit o dojmy a pocity mnou předvedených zvířat . Při posuzování Cyklona ve tř. otevřené jsem slyšel : ? Má zapadlé oko! ? Následoval významně zdvižený prst současně s obočím ! Po té přiložil prsty na čenich k úpatí stopu a nevěřícně slyším : "Má příliš výrazný stop !".  V tu chvíli se mi vybavil pan rozhodčí na výstavě před cca 5-ti lety v Mladé Boleslavi , kde při posuzování Freda mu toto samé vytkl ! Následná slova mi zněla nevěřícně pulsujíc od ucha k uchu v hlavě jako přesný direkt ! "Má příliš krátký čumák !".  Po významném pohledu pana rozhodčího na mne jsem nesměle dodal : "To je snad dobře, ne ?".  V duchu si připomínající standard. Následovalo kategorické ujištění , že "To je špatné !" Po tomto úvodu jsem si v duchu říkal : Cyky , hochu , dneska to nedopadne slavně ! Přímo a doslova v šoku jsem byl po uběhnutí několika koleček v kruhu a následných slovech : "Byl jste vůbec někde s ním na výstavě ?" Přemýšlejíc , zda se vůbec v tomto směru mohu bavit s panem rozhodčím , jsem patřičně nabuzen přijal jeho výzvu a pravil mu i přihlížejícím : "Ano je to JCH., čtyřikrát jsme jeli na Slovensko a čtyřikrát vyhrál a je šampión Slovenska". Na to slyším : "No to je tady každý !" Znovu a opravdu pořádně jsme si na nerovném terénu dostatečně zaběhali. Vystupující trsy trávy nám to v žádném případě neusnadnily a náš běh měl do oku lahodící ladnosti hodně daleko . V kruhu jsme již zůstali pouze tři a při hodnocení třetího jsem dovolil Cyklonovi se natáhnout do stínu uprostřed kruhu stojícího stánku. Cyk předvedl vzorně roztažené zadní nohy (ve stylu: "podívej to nemůžu mít dysplazii") Následoval pohled pana rozhodčího a tvrdá realita: "Ten pes má plíseň !" Kontroval jsem patřičně už naladěn a nekoukajíc již na nic slovy : "V tom případě máme plíseň na gauči neboť kotec nezná !" Je to sice s podivem , že "gaučák" má otlaky , ale je to tak. Opět ale slyším: "Ten pes má plíseň !" Hlavou se mi honí: drž hubu ! zkazíš to psovi a budeš druhý ! A tak pravím , ještě ne tak zcela odhodlán se vzdát , zajisté pane veterináři , vždyť kdo jiný by to měl poznat než vy ! A již vůbec nekoukajíc na případné zkažení pořadí a v duchu hesla "nejlepší obrana je útok" jsem pravil , že si moc dobře pamatuji speciálku v Pardubicích - Svitkově v r. 1999 , kde nařkl psa pí. Damaskinosové ohledně údajné plísně a nakonec se jí musel omluvit po pracných , opakovaných , veterinárních vyšetřeních . Ještě jsem si vyposlechl přednášku , že se dělá chyba , jelikož se provede jen jedno vyšetření a to je málo - musí se víckrát opakovat ! Nevím , zda nemají v této ordinaci dostatek práce a nezajišťují si tak tímto způsobem větší klientelu .

Po posouzení nám ihned v kruhu , tak jako ostatním vítězům , předali pěkný pohár . Odcházejíc z kruhu slyším slova známého chovatele (vždy dostatečně slyšitelného) a na této výstavě veleúspěšného vystavovatele: UČÍŠ se RYCHLE ! Přiznám se , že jsem dlouho nevěděl  "o čem , že je řeč !". Pochopil jsem to později , kdy jsem zaslechl nový způsob (hlasové projevy) "upoutání pozornosti rozhodčího" na to správné zvíře . Mohu k tomu pouze dodat , že jsem si opravdu rozmýšlel , zda mám panu rozhodčímu odpovídat či ne ! Přesně jak jsem to i s pocity výše popsal . Jen doufám , že to nějaký "dobrák" neposkytne třeba paní Tiché , která by dozajista nezůstala hodna svému jménu .

Při nástupu s fenou LOU LOU NEGRUS ve třídě vítězů šoky nebo řekněme perlení pokračuje . Nevěřícně opět slyším vyloženě pohanění feny a tvrdé výroky : "Příliš široká hlava ! výrazné úhlení zadních noh , až přespříliš zaúhlené - nárt směřuje příliš dopředu je to jako u králika ! Dlouhý tělesný rámec , delší bedra". A následuje dotaz "Byl jste s ní na výstavě ?" A tak již opravdu patřičně našponován a rozhodnut se tentokráte opravdu nedat , tvrdě , ale s patřičným klidem střílím : "Ano byl , jinak bych si nemohl dovolit startovat v této třídě !  pane rozhodčí !" Fena je od mládí líbivá právě pro svůj kompaktní vzhled a zaúhlení ! V bonitačním kódu má 9 % ! Jinak by asi těžko získala 6 x CAJC . A neohroženě pokračuji : "Je národní vítěz , šampión Slovenska , Česka a má všechno čeho jde dosáhnout ". Námitku rozhodčího , že nemá ICH. akceptuji a tak mu jen dodávám , že má r.CACIB a CACIB . Opravdu jsem nečekal , že to bude chtít vědět až takto dopodrobna . Jak se říká : proti gustu žádný dišputát ! Někdo potřebuje katalog - někdo se jednoduše zeptá ! Pohár jsme dostali , ale . . vůbec se mi nechtělo jít následně znovu do kruhu v souboji o nejhezčí fenu . Po té sprše se mi snad ani nelze divit . A tak za nenálady běháme , běháme a já si v duchu nadávám , proč jsem sem vůbec lezl ? ! Terén na nejméně podvrknutí kotníku ne-li přímo volající po zlomenině . Světe div se !, tentokrát ji pouze blbě stavím (moc ji natahuji) a tak po korekci kupodivu jsme až ve finále , kde nás verdikt "Jseš tlustá - dám to této feně !" konečně vyhnal z kruhu .

Dovolím si k těmto oceněním jen dodat : mnoho z nás , hlavně chovatelů , by za tyto výroky dalo "všechny prachy", jen abychom tyto znaky dostaly do chovu a hlavně odchovů .

 

Zvláštní situace byla okolo soutěže chovatelských skupin . Sice již na přihlášce jste si ji mohli přihlásit , ale tato chyba se periodicky opakuje u všech klubových akcí ! Snad nikdo z chov.stanic není takový šaman , aby v době uzávěrky věděl , kolik tam bude zvířat z jeho chov. stanice nebo milionář , který bude obvolávat majitele s dotazem , zda-li se přihlásili na výstavu ! Až na místě jsem se proto přihlásil do soutěže . Při dotazu jsem zjistil , že další dvě ch.st. zvažují ! Posléze jsem zjistil , že rozčarovaný Marco (po výkonu předešlého dne na stopě) odjel domů , a tak jsem se šel zase odhlásit . Soutěž se nakonec neuskutečnila snad z obavy ohodnocení ? Ne to se mi nechce věřit ! Určitě to bylo z nedostatku zvířat .

 

P.S. Přestože se situace ve vedení klubu změnila, je nade vší pochybnost , že delegování pana Stanka spadá do kompetence odstoupivšího výboru . A tak si , pokud se někdo kompetentní k výkonu z nového výboru vyjádří , budu tak jako vy ostatní se zájmem číst , případně i naslouchat .

 

Ve Lhotě pod Libčany dne 4.4.2002 zaznamenal pro všechny příznivce RTW I.Sejkanič  

 

 

 

Zpracovala: Klementová Hana