Výstavy psů 
aneb chováni vystavujících  
Jan Borzymowski

 Kulturní vyžití, sportovní rivalita, přehlídka šlechetných a urozených zvířat připravených, upravených vychovaných. Tak si to asi všichni představujeme. 

Tolik námahy dlouhá cesta práce předvádějícího a to vše k ničemu. Náš miláček v očích rozhodčího byl čtvrtý. Místo s pořadím není hanba, ale my jsme měli větší cíle.

Člověk, který  není ochoten tolerovat výsledky šlechetné výstavy haní verdikt rozhodčího  pokouší se diskutovat  a pokřikuje na rozhodčího své názory.Také je možné slyšet i různé nadávky. Toto se bohužel týká se to také kruhů rottweilera.

Psal jsem kdysi o opilé chovatelce, která  byla nespokojená s verdiktem anglické rozhodčí   a prokázala svou vědomost jazyka ve verzi nevyskytující se v místnosti lordů.Stalo se to před několika lety v otevřené třídě. Bylo u toho mnoho lidí a nic se nedělo. Angličanka však řekla, že takovéto chování by bylo v Anglii potrestáno zákazem vystavování na dobu pěti let. Přísně ale spravedlivě.

Jestliže si někdo myslí, že jsou Angličané rezervovaní  tak doporučuji shlédnutí filmů  které se týkají fotbalu. Všelijaké projevy nekorektního chování jsou postihovány a není důležité zda se to týká fotbalu či výstav psů. Jde o respektování a představení charakteru.

Vrátím se ale k našemu tématu. Výstavy, které tak milujeme nesou v sobě určitou část rizika s kterým je třeba vždy počítat  Dneska jsme poražení, ale  zítra, nebo možná na následující výstavě bude líp. Rozhodnutí rozhodčího je nediskutovatelné přestože já  jej považuji za chybné. Veškeré vykřikované komentáře, zvláště ty nepříliš uhlazené, jsou neslušné a něčí radost činí nechutnou a hořkou. Podobné je také odejití z kruhu bez odebrání posudku či ocenění.

Je třeba se ovládat a kontrolovat své reakce.Pamatujme si že  sláva vítězům a čest poraženým. Soupeř ukazuje svůj charakter zvláště v době kdy je poražen. Může se stát, že nebudete mít úspěch třeba i několikrát po sobě. Zde je důležité se zamyslet nad výsledky a zvážit zda je s tím či oním psem nebo fenou možné dosáhnout lepších úspěchů….

Možná po nějaké době? Ale možná také nemůžeme očekávat dobré ocenění.

Proč o tom všem píši?

Ve starém Římě se říkalo - VOX UNIUS,VOX NULLIS (hlas jednoho není žáden hlas) ale já věřím že většina milovníku rottweilera jsou lidé rozhodní.a charakterní.

Převzato z časopisu  Rottweiler - PL


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)