Spolek Ochrany Zvířat: Odsuzujeme protipsí kampaň

Spolek Ochrany Zvířat (dále SPOLEK) je vážně znepokojen další fází protipsí kampaně, která je v současnosti vedena zejména televizí NOVA. K nevyváženosti bohužel negativné přispívá i neasertivní a nekoordinovaná osvětová činnost profesionálů i zájmových sdružení.

1/ Považujeme za alarmující, že když "reportér" Zuna z TV NOVA hovoří o 50 napadeních psem denně, přičemž vychází z údaje publikovaného ÚKOZ: 15 261 "poranění člověka psem" v roce 2000 = 41,8 denně 18 129 "poranění člověka psem" v roce 2001 = 49,7 denně, "hrozivý meziroční nárůst" 19% (!), že nikdo z ÚKOZ ani dalších profesionálů této demagogii neoponuje a nepodá laické veřejnosti ODBORNÉ VYSVÉTLENÍ co statistický údaj "poranění člověka psem" vlastně znamená a proč se sleduje. Ze zneužití statistických údajů se přitom ÚKOZ měla poučit již v roce 1999, kdy se stejná demagogie dostala dokonce do důvodové zprávy k předloze zákona o chovu psů Kořístka/Šojdrová (tehdy se hovořilo o "17 000 napadeních člověka psem"), který byl naštěstí smeten se stolu.
Požadujeme proto za nezbytné, aby ÚKOZ i odborné orgány při vydávání všech stanovisek dbaly na plnou a nezkreslenou interpretaci vylučující zlovolnou manipulaci!

2/ Dále se nám nelíbí, že ÚKOZ prakticky souhlasí s omezováním pohybu psů a a zároveň doporučuje "ponechat na uvážení obcí" jaký režim zavedou. Je našim vzorem Hong-Kong nebo Singapur, kde se radní již domluvili a psy prostě zakázali? Myslíte si, že se to u nás nemůže stát?
Řekne-li se A, musí se řící i B. Pokud bude volný pohyb psů na veřejných prostranstvích omezen, pak je nutno dostatečně důrazně požadovat zajištění dostatečných a odpovídajících ploch pro výběh psů.

3/ Dále požadujeme, aby ÚKOZ provedl komplexní analyzu protipsí kampaně. Jedná se především o to zjistit, zda se jedná pouze o vděčné bulvární tema pro segment méně přemýšlivých občanů v okurkové sezoně nebo o cílenou záležitost, která má odvést pozornost od daleko závažnějších temat zejména v této předvolební době. Dále odkud a proč je do Česka tato kampaň importována a kým a proč je živena.
SPOLEK není sdružením poblázněných individuí, kteří chtějí bezbřehou svobodu za každou cenu. SPOLEK se je vědom, že chov zvířat s sebou přináší i řadu vedlejších problémů a proto působí na svoje členy i na širokou veřejnost s cílem tyto problémy (např. uklízení hoven, otravný štěkot, přemnožení koček ap.) řešit a maximálně omezit.
Na druhé straně si je SPOLEK vědom kladného přínosu zdravého vztahu ke zvířatům na děti, mládež i ostatní veřejnost a oprávněně požaduje, aby práva chovatelů zvířat byla respektována a chráněna a snahy o diskriminaci byly v zárodku odhaleny a po zásluze potrestány.

Ke spolupráci na vytváření zdravého vztahu ke zvířatům se SPOLEK aktivně hlásí.

S pozdravem

M. H., předseda 
 

Zpracovala: Klementová Hana