Spolupráce ChK ČMKU a KVL ČR
jak to s těmi dysplasiemi vlastně je ? 
Svět psů 2/01 

Předseda ChK ČMKU se obrátil na KVL s několika dotazy týkajícími se DKK. Na tyto dotazy odpověděl doc. MVDr. Alois Nečas, PhD. - prezident odvolací komise pro DKK. Protože tyto odpovědi by mohly zajímat širší kynologickou veřejnost, uvádíme jejich podstatnou část: 

ChK.: Vyhodnocení DKK našimi posuzovateli není uznáváno v cizině. Chovatelé se domnívají, že náš systém hodnocení je přísnější než v jiných zemích. 

Doc. Nečas: Kritéria na posuzování rtg snímků na DKK jsou stejná jako ve všech zemích, které se řídí požadavky FCI. Snímky mohou u nás oficiálně posuzovat pouze veterinární lékaři - specialisté (posuzovatelé), kteří museli složit kvalifikační zkoušku a jsou s normou FCI seznámeni. KVL ČR ani jiný orgán v naší republice nemá právo nařizovat zahraničním subjektům, aby uznaly naše hodnocení pro zařazení do jejich chovu. Na druhé straně ani naše kluby nejsou povinny uznávat výsledek posouzení ze zahraničí. Situaci by vyřešilo pouze nařízení FCI závazné pro všechny kluby v ní sdružené, pokud ovšem tato má k tomu právní moc. Podle posledních informací ze zasedání v Miláně FCI tuto pravomoc pravděpodobně nemá, a tak může v současné době postupovat pouze formou doporučení. V souvislosti s těmito otázkami bych chtěl všechny ujistit, že veškeré kroky Klubu posuzovatelů DKK a DLK při KVL ČR směřují k tomu, aby prestiž chovu psů v naší republice rostla. Nejsou rozhodně namířeny proti chovatelům psů v České republice. 

 

 

ChK.: Jak je možné, že je posouzen nekvalitní snímek (u vyhodnocení dokonce poznamenáno)?

Doc. Nečas: Vnitřní předpis KVL ČR o posuzování DKK u psů přesně stanoví, jak má rtg snímek pro posouzení DKK vypadat, a zakazuje posuzovateli nekvalitní snímek posoudit. Pokud se zjistí, že posuzovatel posoudil nekvalitní snímek, jsou z této skutečnosti pro něj vyvozovány důsledky. 

ChK.: Jak je možné, že téměř ve stejnou dobu jsou klouby stejného psa posouzeny 0/1 a při odvolání 3/3? Jaké to má dopady na věrohodnost vyhodnocovacích metod? A co odbornost veterinárního lékaře? 

Doc. Nečas: K tomuto došlo pouze v jednom případě. Pochybení posuzovatele bylo řešeno, a to včetně postihu. 

ChK.: Jak je ošetřena povinnost předání archivovaných snímků a vyhodnocení v případě, že klub změní posuzovatele (v rámci seznamu vyhodnocovatelů)?

Doc. Nečas: Vnitřní předpis KVL ČR nařizuje posuzovateli rtg snímky archivovat. Za archivované snímky je posuzovatel stále osobně zodpovědný (i po změně posuzovatele pro klub), a proto je nesmí předat nikomu, kromě rtg snímků, proti nimž se odvolal majitel nebo chovatelský klub. Ty je pak povinen předat pouze odvolací komisi.

Materiál redakci poskytl
Ing. Luděk Novák,
předseda ChK ČMKU


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)