PRVNÍ POMOC
(z knihy První pomoc pro psy Charlese T.P. Bella)

Oživování (neboli kardiopulmonální kříšení) jsou dva postupy, které mohou psovi zachránit život; je to umělé dýchání a masáž srdce. Mohou sice psovi zachránit život, ale mohou být i nebezpečné. Jestliže je neprovedete správně, stav psa se ještě zhorší.

O oživování se můžete pokusit pouze ve dvou případech. Za prvé, pokuste se psa oživovat, jen když není k dispozici dostatečná veterinární péče. Jestliže máte možnost rychle se dostat k veterinárnímu lékaři, pes bude mít lepší šanci na přežití, necháte-li vše na odborníkovi.
Za druhé, pokuste se psa oživovat, jenom když je zřejmé, že v opačném případě by pes zemřel. V takové hrozné situaci je samozřejmě lepší dělat něco než nedělat nic.
Jakmile se pokusíte o oživování a nepodaří se vám psa oživit, nedomnívejte se, že jste zklamali. Zkušení profesionálové, kteří používají nejmodernější přístroje a léky, také mnohdy nedokážou psa zachránit. Jenom se můžete pokusit udělat, co je ve vašich silách.


(toto není láska, to se fakt tak dělá!!!)

Umělé dýchání
Po vážné nehodě může u psa dojít k zástavě dýchání. Jestliže nemůžete najít žádné známky dýchání a veterinární péče se nachází příliš daleko, pokuste se přimět plíce dýchat dýcháním z úst do čenichu.
Co dělat:
- vyčistěte cesty dýchací
- vytáhněte jazyk vpřed
- odstraňte jakýkoli materiál, který může blokovat hrdlo
- pevně psovi tlamu zavřete
- položte svoje ústa přes čenich psa
- foukněte do čenichu, dokud se hrudník psa plně nerozšíří (obvykle 1 až 3 vteřiny)
- uvolněte psovi čenich a dovolte mu vydechnout
- opakujte tento postup po dobu deseti vteřin
- zjistěte, jestli pes nezačal dýchat sám, pokud ne, zkuste umělé dýchání znovu
- okamžitě odvezte psa k veterinárnímu lékaři


Masáž srdce
Po vážné nehodě může dojít u psa k zástavě srdce. Jestliže nenahmatáte pulz a veterinární péče je nedostupná, pokuste se o masáž srdce.
Co dělat:
Malý pes s úzkým hrudníkem:

- položte psa na bok
- položte jednu ruku psovi na záda podél páteře
- druhou rukou chytněte hrudník
- pevně, ale jemně zatlačte (příliš mnoho síly může zlomit žebra)
- opakujte rychle po dobu patnácti vteřin
- pokuste se nahmatat pulz
- je-li to nutné, celý postup opakujte
- okamžitě odvezte psa k veterinárnímu lékaři

Velký pes:
- položte psa na bok
- položte hřbet dlaně na spodní konec hrudní kosti
- položte druhou ruku na hřbet první ruky
- zatlačte dolů pevně, ale jemně (příliš mnoho síly může zlomit žebra)
- rychle opakujte po dobu patnácti vteřin
- je-li to nutné, celý postup opakujte
- okamžitě odvezte psa k veterinárnímu lékaři

Oživování (kardiopulmonální kříšení)
Oživování je kombinace umělého dýchání a masáže srdce.
Co dělat - jedna osoba:
- provádějte dýchání z úst do čenichu po dobu deseti vteřin
- provádějte masáž srdce po dobu patnácti vteřin
- pokuste se zjistit známky dýchání a nahmatat pulz
- je-li to nutné, oba postupy opakujte
- okamžitě odvezte psa k veterinárnímu lékaři

Co dělat - dvě osoby:
-
jedna osoba poskytuje psovi dýchání z úst do čenichu
- druhá provádí masáž srdce
- pokračujte po dobu asi deseti až patnácti vteřin
- pokuste se zjistit známky dýchání a nahmatat pulz
- je-li to nutné, celý postup opakujte
- okamžitě odvezte psa k veterinárnímu lékaři

Zpracovala: Klementová Hana

ReliefSm.jpg (6429 bytes)