Zranění a nemoci psů,
a co s tím...

(Převzato z knihy: "Pes k ochraně osob a majetku")

Onemocnění a zranění Příčina Příznaky První pomoc Poznámka
Kousnutí a tržné rány Střepy, plechové, kovové, ostré předměty, křoví, rvačky. Porušení souvislosti kůže nebo ztráta části kůže, porušení hlouběji položených organů, krvácení, otok, bolestivost. Vymýt dezinfekčním roztokem, v případě krvácení obvaz nebo tlakový obvaz, případně škrtidlo. Při větším poranění dopravit k veterinarnímu lékaři.
Vyrážky, zánět kůže Zanedbání péče, nečistota, vnější parazité.

Poruchy zažívání nebo projev některých vnitřních chorob a parazitů, bakteriální infekce, neodborné ošetření poranění, alergie.

Rozmanité změny na kůži, zrudnutí, ztráta srsti, pupenečky, stroupky, puchýřky, zbytnění kůže vrásčitost, olupovaní nebo mokvání Vyčesání, vykoupání s použitím antiparazitárního roztoku, desinfekce ustájení.

Při podezření z přenosné nemoci izolace.

Opakovat dle potřeby

 

Léčení i ostříhání srsti podle pokynu veter. lékaře.

Žaludeční a střevní katar Nevhodná a zkažená potrava, příznak různých virových, bakteriálních a parazitárních chorob, orgánová onemocnění, vřed žaludeční, zánět slinivky, zánět jater. Průjem, zvracení, řídká nezvykle páchnoucí stolice, někdy i zbarvená krví, nechutenství, hubnutí, bolestivost dutiny břišní, někdy teplola. Živočišné uhlí, hladovka, úprava krmných dávek (kvalita). Konzultovat s veter. lékařem nebo odborné vyšetření u veter. lékaře
Proběhané tlapky Hrubý, ostrý písek a štěrk na cestě, výcvik a střežení na drsné cestě, kotec s dlouhodobě mokrou nebo drsnou podlahou, slabá kůže prst. polštářků, rohovatění. Bolavá místa na polštářcích tlapek, kulhání, nadlehčovaní končetin, polštářky citlivé na dotek, někdy trhliny, hladké polštářky, často prosvítající růžová tkáň nebo prosak krve. Úleva z výcviku, vhodné ustájení, při porušení celistvosti poštářků ochrana rmísta obvazem, botkou, kubatol a jiný dehtový preparát. Při silném kulhání, krvácení nebo ráně navštívit veter. lékaře.
Vnitřní parazité (tasemnice a škrkavky) Z potravy nakažené zárodky, požírání výkalů, z kontaminovaného prostředí, blechy. Nadměrná žravost, hubnutí, srst bez lesku, někdy neklid až křeče, střevní katar, ve výkalech články tasemnice nebo škrkavky, průjmy, zvracení, ztráta elasticity kůže, zvětšení dutiny břišní. Podle návodu nebo pokynu veter. lékaře a to i preventivně, zabránit požírání závadného masa a závadné potravy, tepelně neopracovaného masa, dezinfekce psinců a výcvikových prostor. Při větší invazi nebo preventivně je vhodné vyšetření trusu.

Onemocnění-zranění Příčina Příznaky První pomoc Poznámka
Vzteklina

 

 

Pokousání vzteklým zvířetem, zpravidla psem, kočkou nebo liškou Změna chování, zalézání, sklon k útěku, otupělost, kousavost ze strachu, požírání nestravitelných předmětů, agresivita, později obrna dolní čelistí, slintáni, pak celková obrna, změna hlasu, svrbění místa poranění, šilhání, rozšířené zornice Přísná izolace (bezpečně uzavřít). Neléčit. Uhynulá podezřelá zvířata odeslat k pitvě. Psa okamžitě předat veter. lékaři k vyšetření. Pátý den se vyšetření opakuje. Po dobu izolace zvláštní režim a sledování. Pokousanou osobu Ihned odeslat k ošetření Smrtelně nebezpečné onemocnění pro Člověka. Preventivní očkování povinné od 6. měsíce, každý rok se opakuje.

Psinka (forma:  nervová - slizniční -kožní)

 

 

Kontaminované prostředí a předměty, styk s nemocnými psy, oslabení organismu, Špatné očkovací schéma. Zpravidla onemocní jen mladá zvířata. Silné rohovatění polštářků, slepeni viček, kašel, nechutenství, výtok z oči, nosu, horečka, otupělost, vyrážka na břiše a mezi stehny, porucha trávení (průjem), svalový třes až plovací pohyby, vřed rohovky, zarudnuti, vyrážky s červeným krajem - břicho, mezinoží, slabost Izolace, klid, teplo Vyhledat veterinárního lékaře. léčit přesně dle jeho pokynů. Prevence účinná - ochranné očkováni, dezinfekce.

 

 


Onemocnění - zranění Příčina Příznaky První pomoc Poznámka
Zlomeniny -otevřené -zavřené Uhození, pád, střela, řídnuti kostí Žalostné zavytí, je-li zlomena kost končetiny, pak abnormální pohyblivost, kulháni, nadlehčováni, držení končetiny nad podkladem.krvácení, otok Zamezit pohybu, na otevřenou zlomeninu sterilní obvaz, vždy je třeba fixovat končetinu, obvaz dobře vystlat, otevřenou nereponovat (nenapravovat), tekutiny Dopravit k veter. lékaři k odbornému ošetření. Dle povahy a s ohledem na trvalé následky příp.změna úlohy služebního využití
Zánět spojivek, rohovky a pod Cizí tělesa, zánět vička, alergie, bakterie, poranění Hlenovitý až hnisavý výtok z oči, přivírání víček, otok víček, zarudlé spojivky, defekty na rohovce, šeroslepost, ztráta zraku (narážení do překážek) Výplach borovou vodou, oční mast, odstraněni cizího tělesa Složitější zákroky a odborná vyšetření včetně terapie provede veterinární lékař
Otrava masem, jinými složkami krmné dávky Zkažené maso" plesnivé příkrmy, zkrmováni zbytků z kuchyni a

 

podobně

Malátnost, zvracení, průjem, bolesti břicha Projímadla (parafinový olej, kličkový olej, rybí tuk), změna krmiva Při silných příznacích konzultovat s veterinárním lékařem
Střelné rány Poranění střelou z ručních zbrani nebo praku Zaúpění, při vážnějším poranění tropu zhroucení, jsou-li zasaženy končetiny - kulhání, krvácející rána v kůži, bolestivost Teplo, klid, tekutiny, ostříhat srst v okolí rány, nesahat do otvoru způsobeného střelou, dezinfikovat, přiložit sterilní obvaz, zastavit krváceni tlakovým obvazem nebo škrtidlem. Zamezit znečištění. Předat veterinárnímu lékaři, škrtidlo ponechat maximálně dvě hodiny
Parvoviróza (střevní forma, srdeční forma) Kontaminované prostředí a předměty, nemocný pcs. oslabení organismu, špatné očkovací schéma Zapáchající průjem (často s krvi), hubnutí, žízeň, zvracení, dehydratace, teplota, malátnost, nechutenství, snížený puls, poruchy dýcháni Izolace, hygienický režim Včasné vyhledám veter. lékaře a důsledné plněni jeho pokynů nutné
Opařeni Spálení Omrzliny Úmyslná nebo nahodilá opařeni horkou vodou (jinou tekutinou), popáleni žíravinou, dlouhodobý pobyt v extrémních podmínkách Zrudnutí kůže, bolest, ztráta srsti, puchýře, strupy, mokvající místa, kůže oteklá, zmodralá. v také silné svěděni, ztráta citlivosti kůže u omrzlin Obvaz + calcium panthotenicum, dodat tekutiny, postižená místa jen lehce ochránil sterilním obvazem Při větším rozsahu navštívit veterinárního lékaře
Otrava jedem na hlodavce (kumarin, atd.) Návnada, pozřeni přiotráveného hlodavce Nechutenství, malátnost, krváceni z tělních otvorů, zvracení, průjem, teplota Klid.teplo Ihned dopravit k veterinárnímu lékaři

Onemocnění - zranění Příčina Příznaky První pomoc Poznámka
Zánět zevního zvukovodu Špatná hygiena, vniknutí vody nebo cizího tělesa do ucha, bakteriální infekce, plísně onemocnění ucha a jiných org. Pokládání ucha, třesení hlavou, škrábání ucha, mlaskavý zvuk při stisknutí zvukovodu, bolestivost, maz vče zvukovodu, zápach, zarudnutí ušního boltce. Citlivé čištění zevního zvukovodu od mazu. Prevencí je řádná hygiena, pravidelná prohlídka a nezbytné čištění vnějšího zvukovodu. Léčení provádí veter. lékař.
Zubní kámen Vždy více faktorů - vady skloviny, složení slin, krmiva, paradentóza. Šedý, žlutý, nelesklý povlak na lícních stranách zubů, krvácení z dásní.  

 

Ošetření veter. lékařem, ústní hygiena dle jeho pokynů.
Kašel na psinci (zánět horních nebo dolních cest dýchacích) Dráždivé látky a výpary, zánět hrtanu, průdušek a plic (inf. a bakteriální, příp. parazité ) Kašel různé intenzity a charakteru (suchý, vlhký s výhozem), teplota, nechutenství, příp. hubnutí, ztráta elasticity kůže a lesku srsti Teplé, suché ustájení, omezit kontakt mezi psy Nemoc vyskytující se při hromadném ustájení. Vyšetření veter. lékařem.
Onemocnění močového měchýře a ledvin Močové a ledvinové kameny, infekce bakteriální, virová, příp. parazitární, jiné orgánové poruchy, poranění. Krev v moči, zadržování moče, bolestivé močení, zvíře je nahrbené, teplota, malátnost, hubnutí nebo otoky končetin a předkožky, nechutenství. Klid, teplo, tekutiny. Odborné vyšetření veter.lékařem.
Zubní kaz, ulomený špičák Stáří, vady chrupu, povahové nectnosti (kousání misek, bud atd.), nemoci štěňat (psinka, parvo, neadekvátní výživa). Nechutenství, pes neaportuje, pouští rukáv, někdy teplota, krvácení z tlamy. Klid. Ošetření na specializovaném pracovišti.
Zánět dásní Nedostatek vitamínů A, C, poranění, bakteriální infekce, cizí tělesa, zubní kámen, někdy onemocnění ledvin. Zápach, krvácení, slinění, teplota, malátnost, odmítá kousat, nechutenství, někdy teplota. Zvýšení obsahu vitaminů D, A a C v krmných dávkách. Vyšetření veter. lékařem.
Zácpa Nedostatek nápoje, pohybu, nevhodné pokrmy, příliš mnoho kostí, cizí tělesa, orgánové poruchy. Bolestivé nutkaní nebo kálení, suché, tuhé výkaly, nahrbený bolestivý postoj, stahy břišní stěny, bledost sliznic, nechuť k pohybu. Projímadla (parafín, ricinový olej, hořká sůl), kristýr mýdlovou vodou, hladovka, úprava krmných dávek (lehce stravitelná, kašovitá potrava). V těžších případech zavolat veter. lékaře.

Zánět jater a slinivky břišní

Nekvalitní, nevyvážené krmné dávky, bakt. a inf. onemocnění, porucha látkové výměny, střevní paraziti. Hubnutí, průjmy, zvracení, nechutenství, vyhublost, ztráta elasticity kůže, žluté zabarvení očního bělma a spojivek. Změny krmných dávek (lehce stravitelná, vyvážená potrava). Odborné veterinární vyšetření.


Zpracovali: Ivo Přikryl a Hana Klementová


ReliefSm.jpg (6429 bytes)