oficiální tiskopisy

Potvrzení o rtg vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů.

Adresa veterinární praxe......……………………………………………………………………………………………….

Potvrzuji, že jsme zhotovili rtg snímek k vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů psa

plemene….......................................................................................................................................………....…

pohlaví........................…....................datum narození.......…..................................barva.............….............….

jméno a chovná stanice............................................................………............tet. číslo..................................…

adresa majitele.................................................................................….……................PSČ...........................…

Nacionále souhlasí s údaji v průkazu původu, do kterého bylo potvrzeno rtg vyšetření. Snímek předáváme do archívu posuzovatele.

Datum: Podpis majitele psa Podpis a razítko zhotovitele snímku .

Rentgenový nález - podtrhnout

Stupeň vlevo: 0 negativní 1 hraniční 2 lehký 3 střední 4 těžký

Stupeň vpravo: 0 negativní 1 hraniční 2 lehký 3 střední 4 těžký

Odpovídá FCI normě A B C D E

 

Datum…......................Podpis Razítko

Ev. č. snímku...............…….............

Proti výsledku posouzení se můžete odvolat do třiceti dní od doručení tohoto nálezu k prezidentovi odvolací komise Klubu posuzovatelů DKK a DKL Komory veterinárních lékařů České republiky na adresu: Doc. MVDr. Alois Nečas, PhD., Veterinární a farmaceutická univerzita, Palackého 1-3, 612 42 BRNO

 

 

 

Potvrzení o rtg vyšetření na dysplazii loketních kloubů.

 

Adresa veterinární praxe......……………………………………………………………………………………………….

Potvrzuji, že jsme zhotovili rtg snímek k vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů psa

plemene….......................................................................................................................................………....…

pohlaví........................…....................datum narození.......…..................................barva.............….............….

jméno a chovná stanice............................................................………............tet. číslo..................................…

adresa majitele.................................................................................….……................PSČ...........................…

Nacionále souhlasí s údaji v průkazu původu, do kterého bylo potvrzeno rtg vyšetření. Snímek předáváme do archívu posuzovatele.

 

Datum: Podpis majitele psa Podpis a razítko zhotovitele snímku .

Rentgenový nález – podtrhnout

Stupeň vlevo: 0 1 2 3

Stupeň vpravo: 0 1 2 3

 

 

Datum…......................Podpis Razítko

Ev. č. snímku...............…….............

Proti výsledku posouzení se můžete odvolat do třiceti dní od doručení tohoto nálezu k prezidentovi odvolací komise Klubu posuzovatelů DKK a DKL Komory veterinárních lékařů České republiky na adresu: Doc. MVDr. Alois Nečas, PhD., Veterinární a farmaceutická univerzita, Palackého 1-3, 612 42 BRNO

 

 

Připravil: Ivo Přikryl

Zpracovala: Klementová Hana