Byl vybrán nový posuzovatel dysplazie


Předsednictvo RKČR na poslední schůzi konané dne 23.9.2000, se "takřka" jednohlasně  rozhodlo pro MVDr. Petráše z Lovosic. Ze čtyř kandidátů dal RKČR asi nejvýhodnější nabídku. Mimo jiné bude za částku 350 Kč posuzovat kyčle a lokte, pokud si někdo snímky pošle. (Mimochodem tak je doporučena  i cena od Komory posuzovatelů dysplazií). Další dva kandidáti  chtěli za lokte přičítat 150 Kč a jeden, i přes písemný požadavek tuto kalkulaci vůbec nepřiložil. 

Co se odborné stránky týká, všichni navrhovaní kandidáti měli jak patřičné vzdělání tak i certifikace na posuzování snímků. Dle informací, které máme, byl MVDr. Petráš jedním z nejlépe obodovaných účastníků školení posuzovatelů dysplasie.

Domnívám se, že k jeho zvolení taktéž přispěla veskrze kladná informace podaná MVDr. Hanušovou. Počítáme, že během max. dvou týdnů bude podepsána smlouva mezi RKČR a MVDr. Petrášem, který se tím pádem bude moci dát do posuzování. Snímky, které doposud leží v Ostravě mu budou samozřejmě přeposlány,  takže nemusíte mít strach.Ivo Přikryl