Další onemocnění nezralého skeletu
MVDr Karel Čoudek

Osteochondroza  ( OCD )  

Aby byl zajištěn snadný posun kloubních ploch po sobě, jsou konce kostí, které se kloubí, pokryty kloubní chrupavkou, která má své charakteristické uspořádání a mezi styčnými plochami se nachází malé množství vazké tekutiny - synovie. Při osteochondroze dochází k poruše enchondrální osifikace se vznikem defektu na kosti pod kloubní chrupavkou. Při osyfikaci vznikají z původně chrupavčitých nebo vazovitých základů kosti. Osifikace začíná v bodě, označovaném jako osifikační centrum, které se formuje v místě vstupu cév. Podle toho, kde se nová kost tvoří, rozlišujeme osifikaci perichondrální - od povrchu chrupavky směrem do jejího středu, a osifikaci enchondrální - začíná uvnitř hmoty chrupavky. Dlouhé kosti končetin vznikají ze tří osifikačních center. Nejprve osifikují oba konce kosti perichondrálně ( vytváří se tělo kosti ), o něco později osifikují oba konce kosti enchondrálně. Po určitou dobu přetrvávají mezi tělem a konci kosti chrupavky, které neustále rychle rostou a zároveň podléhají z obou stran osifikaci ( růstové chrupavky ) Takto roste kost do délky. Po ukončení vývoje chrupavky zcela zkostnatí a zanikají, jediným místem, kde trvale zůstávají jsou konce kostí jako kloubní chrupavky. Do šířky kost roste endesmální osifikací z periostu ( okostice ), kdy nové vrstvy kosti přikládají k povrchu.

V místě léze kloubní chrupavka zesiluje, je narušena její výživa a konečně se může od kosti odklopit, případně zcela odloučit od kloubní dutiny. To způsobuje následné dráždění v kloubu se zvýšenou tvorbou synovie a rozvojem sekundárních  artrotických  změn. Postihuje nejčastěji  velká a těžká plemena psů ve věku 5 - 10 měsíců, příčina je neznámá, uplatňují se pravděpodobně mechanické a traumatické vlivy. Místem postižení bývá nejčastěji kloub ramenní  ( hlavice ramenní kosti ), méně pak kloub loketní ( vnitřní kondylus ramenní kosti ), kolenní ( oba kondyly stehenní kosti ), hlezenní. Často se vyskytuje oboustranně a může být postiženo i více kloubů současně. Klinicky se projevuje otokem, kulháním a bolestivostí, příznaky se zhoršují po zátěži. Onemocnění je prokazatelné rentgenologicky. Léčba spočívá v chirurgickém vyjmutí odloučené chrupavky a až do doby přehojení defektu novou chrupavkou ( ne však již plnohodnotnou ) omezení pohybu.

Panostitis

Onemocnění středních a velkých plemen psů ve věku  5 - 24 měsíců, s výraznou predispozici právě u NO. Může však postihnout i dospělé psy. Primárně je postižena kostní dřen, dále se onemocnění šíří na celou kost. Klinicky se projevuje chronickým, přesouvajícím se různě výrazným kulháním. Při vyšetření zjišťujeme palpační bolestivost těl dlouhých rourovitých kostí, nejčastěji kosti loketní, ramenní a stehenní, bolestivost, případně i zvýšenou teplotu. Příčina onemocnění není známá. Panostitida má charakteristický rentgenologický obraz s obláčkovitým zastíněním dřeňové dutiny kosti a zesílení kostní kompakty a její diagnostika nečiní zpravidla žádné obtíže. Nutno ji odlišit od ostatních onemocnění končetinového skeletu. Panostitida se označuje jako onemocnění samovyléčitelné. tzn., že její příznaky zpravidla samy odeznívají i bez lékařské intervence zpravidla přibližně do 6 - ti týdnů. Může se však objevit znovu na stejné či některé další končetině. V  době trvání epizody onemocnění je kost náchylnější k infekčním inzultům, proto je vhodné u spojených s horečnatými stavy podávat antibiotickou clonu. U středně silných příznaků postačí podávání nesteroidních protizánětlivých a analgetických přípravků tlumících klinické příznaky panostitidy. Nejdůležitější je klidový režim zvířete po dobu alespoň jednoho měsíce, který je dostačující i k léčbě mírných příznaků onemocnění.

Hypertrofická osteodystrofie

Onemocnění  postihující rychle rostoucí, velká a gigantická plemena psů ve věku 3 - 7 měsíců. Příčina onemocnění je neznámá, hypoteticky se udává do souvislosti s dietetickými faktory - nutriční překrmování, imbalance Ca a P, deficience vitamínu C, zánětlivá onemocnění kostí. K změnám predisponuje pravděpodobně také nadměrný příjem energie a bílkovin v krmivu, spojený s vysokou dávkou vitamínu D a fosforu. Místem postižení je dolní třetina kostí předloktí nebo kosti holenní. Klinicky se projevuje bolestivostí, otokem, nechutenstvím, průjmem, potácivostí a proměnlivě zvýšenou teplotou. V konečném důsledku může vést toto onemocnění k předčasnému uzavření růstové zóny loketní kosti vedoucí pak k různým deformitám kostí s chybným postavením končetin. Léčebně je nejdůležitější snížení přísunu bílkovin a energie, podávání analgetik, u případů u kterých byla dietetická opatření nasazena pozdě je nutné řešit vznikající deformity chirurgicky.

Sekundární nutriční hyperparathyroidismus

Vápník má v látkové výměně  významnou roli, a proto se musí jeho hladina v krvi udržovat v konstantním stavu parathormonem ( hormon příštítných tělísek ), vitamínem D a kalcitininem ( hormon štítné žlázy ). Vlivem přebytku fosforu a relativního nedostatku vápníku v krmivu dochází v krvi k porušení poměru mezi Ca a P, který se organismus snaží vyrovnat zvýšením hladiny Ca vyplavením parathormonu, který indikuje uvolnění zásob vápníku z kostí. Postrahovaná definice vede k hypertrofii ( zbytnění ) přištítné žlázy. Klinicky se onemocnění projevuje kulháním, častějším výskytem zlomenin, průjmy. Léčebně se musí změnit způsob výživy s přídavkem vápníku, klidový režim.Onemocnění je nutné odlišit od renálního hyperparatyreoidismu, který je způsobený ledvinnou nedostatečností spojenou se zvýšeným zadržováním fosforu. Další mechanismus je totožný.

Aseptická nekroza hlavice stehenní kosti  

Označována také jako Legg - Calvé - Perthesova choroba, je onemocnění postihující kyčelní klouby, respektive hlavice stehenních kostí, převážně u malých plemen psů ve věku do 11 - měsíců. Příčina onemocnění je neznámá . Ve většině případů je postižení oboustranné. Podstatou onemocnění je porucha krvení hlavice stehenní kosti, která snižuje odolnost kostěnné tkáně proti normální zátěži hlavice mění svůj tvar a rozvíjí se příznaky artrózy. Klinicky se projevuje kulháním v důsledku bolestivosti, kterou lze vyvolat i při pasivních pohybech v kloubu . Je snížena pohyblivost v kloubu, okolní svalovina atrofuje. Léčebně se provádí resekce hlavice stehenní kosti jako jediný možný způsob odstranění příznaků.

Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)