BORELIÓZA

Často se u lidí hovoří o borelióze. Může tímto onemocněním být také postižen pes?

Borelióza je onemocnění, které postihuje nejenom člověka a psa, ale i mnoho dalších druhů zvířat. Původcem je mikroskopická spirocheta (tvarem podobná původcům leptospirózy nebo syfilisu u lidí) Borrelia burgdorferi.

Jako nejčastější přenašeč jsou uváděna klíšťata (Ixodes ricinus), ale na přenosu se podílí i krev sající hmyz (hlavně komáři a blechy). Jako zdroj původců pro přenašeče často slouží drobní volně žijící obratlovci. Další možnosti přenosu jsou ze zvířete na zvíře (např. sliny, moč) a z matky na potomky během nitroděložního vývoje. 

Jak se toto onemocnění projevuje?

Projevy tohoto onemocnění jsou značně variabilní. U některých jedinců se nemusí infekce projevit nikdy, obvykle však dochází ke klinickým projevům omemocnění v rozmezí několika týdnů až měsíců po infekci. Mezi časté projevy boreliózy patří otoky a bolestivost kloubů, bolestivost svalů, z toho vyplývající neochota k pohybu, kulhání, přecitlivělost, často i vysoká teplota ( i přes 40,5 o C), apatie, nechutenství. Někdy jsou příznaky tak mírné, že jim majitelé nepřikládají význam. Vzhledem k málo typickým a značně různorodým projevům tohoto onemocnění je nutno provést důkladné klinické vyšetření pacienta a při podezření na boreliózu provést vyšetření krve na protilátky proti boreliím. Stanovujeme imunoglobuliny
IgM a IgG. O probíhající infekci svědčí zvýšené hladiny IgM.

Avšak teprve vyšetření 2 vzorků krve v intervalu minimálně 14 dnů (lépe 3- 4 týdnů) a posouzení změn v hladinách obou imunoglobulinů může potvrdit diagnózu. Hematologické a biochemické vyšetření krve často nevykazuje odchylky od normy. Antibiotickou léčbu přenecháme vždy veterinárnímu lékaři. Pokud je antibiotická terapie zahájena, měla by trvat 3- 4 týdny. 

V případě zjištění pozitivních titrů protilátek bez klinického projevu onemocnění je použití antibiotik zbytečné.

Jaké jsou možnosti prevence?
1. Omezení možnosti styku s přenašeči.Klíšťata se nejčastěji vyskytují v křovinatých a travnatých porostech a listnatých nebo smíšených lesích. Proto je třeba zvláštní opatrnosti v těchto lokalitách. Doporučuji po poradě s veterinárním lékařem vybrat vhodný přípravek
odpuzující a usmrcující roztoče a hmyz (obojky, tablety,spreje, gely). Po procházce je nutno zvíře důkladně prohlédnout, vyčesat a vykartáčovat.

2. Časné odstranění již přisátých klíšťat. Přisátá klíšťata je nutno co nejrychleji odstranit, protože do několika hodin po přisátí je možnost infekce malá. Klíště odstraníme opatrným otáčivým nebo kývavým pohybem (libovolným směrem). Při odstraňování klíštěte je vhodné
použít pinzetu nebo jiné mechanické pomůcky nebo rukavice. Měli bychom zabránit přetržení nebo rozmačkání klíštěte. Při potřísnění pokožky obsahem zažívacího aparátu přetrženého klíštěte je, vzhledem k možnému obsahu borelií, vystaven riziku infekce i majitel zvířete. Ránu po odstranění klíštěte důkladně vydesinfikujeme. Již jednou prodělané onemocnění, spojené s průkazem vysokého tiru protilátek nemusí vždy vést k vyloučení borelií z organismu a nemusí zabránit další infekci. 

Určitou možností, jak snížit riziko onemocnění, je očkování. To může mít význam zejména v ohniscích výskytu infekce.

Je toto onemocnění závažné?
Jak jsem již uvedl na začátku, průběh onemocnění má variabilní charakter, u některých jedinců může probíhat zcela skrytě, u některých jedinců může dojít k vážnému poškození vnitřních orgánů (játra, ledviny srdce). Výhodou je poměrně dobrá citlivost borelií na antibiotika a rychlé zlepšení zdravotního stavu po zahájení léčby. Počet zvířat s klinickými příznaky onemocnění je poměrně malý dokonce i v ohniscích. Přesto bychom možnosti onemocnění neměli nikdy podceňovat.

Vždy je snadnější a také levnější prevence než léčba.

MVDr.Pavel Schánilec
I. interní klinika FVL
Veterinární a farmaceut. univerzita
Palackého 1-3
612 42 Brno
tel.: 05 / 41562387

 

ReliefSm.jpg (6429 bytes)