Vážená KRK RKČR,

obracím se na Vás se žádostí o přešetření, zodpovězení dotazu.

Ve zpravodaji RKČR č. 01/2002 je uvedna nová podmínka chovnosti datovaná k 1. 6. 2002 pro všechny jedince uchovňované po tomto dni, a to RTG DLK - byť jako informativní, bez vlivu na zařazení (vyřazení) z chovu.

Na straně 18, v zápise z dokončení členské schůze RKČR ze dne 16.2.2002, je nápsáno v článku 7- Chovní jedinci toto:

Zavádí se nová podmínka pro zařazení do chovu a to vyhodnocení RTG DLK. "Vyhodnocení DLK(provedené současně s RTG DKK) s platností od 1.6. 2002. Výsledek RTG DLK je pouze evidenční a nemá vliv na zařazení zvířete do chovu."

Protože jsem se svým psem byl na RTG DKK v listopadu 2001 a vyhodnocení mám zapsané i v PP usuzuji, že nemusím absolvovat nové uspávání psa za cílem zjištění RTG DLK (které stejně nemá vliv na zařazení do chovu), navíc další uspávání přínáší rizika pro psa - na což jsem se ptal, a potvrdil mi to i MVDr. Schánilec odpovědí na můj e-mail dne 29.3.2002, kde nevylučuje určitá rizika pro psa. Tento problém se netýka pouze mě, ale více než 30 dalších RTW. Nicméně UPCH se k tomuto problému staví tak, že schůze schválila podmínky pro chovnost od 1.6. 2002 - jako nutné provedení RTG DLK, tudíž mi řekla, že pokud chci se svým psem v budoucnu krýt musím mít vyhodnocení RTG DLK.

Prosím tedy o odpovězení mé otázky jestli musím jít znovu na RTG(uspání psa) kvůli RTG DLK, když už mám vyhodnocený RTG DKK z loňského roku, protože plánuji jít na bonitaci se svým psem až na podzim tohoto roku.

Nemělo by být napsáno v podmínkách pro uchovnění RTW, že jedinci rentgenovaní po 1. 6. 2002 mají mít současně s RTG DKK i RTG DLK?

 

S pozdravem 
Jiří Janoušek
BJ. Krawce 1097 
565 01 Choceň


odpověď ÚPCH Mgr. Lucie Zavoralové:

Členská schůze odsouhlasila novou podmínku pro zařazení RTW do chovu - vyhodnocené DKL s platností od 1. 6. 2002 - tzn. všechny žádosti o přeregistraci jedince po 1. 6. 2001 musí obsahovat doložené vyhodnocení RTG DKL. K bonitaci tedy toto RTG vyšetření nepotřebujete, k přeregistraci (resp. krytí feny) však ano, je zavedeno jako nová podmínka do chovu - Chovatelský řád, čl 11, změny uveřejněné ve Zpravodaji 1/2002, str. 20.

S pozdravem

Zavoralová

 

 

Zpracovala: Klementová Hana