Podnět č.1 - 01 / Ing. Přikryl
Podavatel: Lukáš Typovský, Ivan Sejkanič
Datum podání: 25.11.2001

1. Stížnost na přidělení bodů za získání titulu šampióna SK u psa Beno Šlaska Gwara v soutěži o nejúspěšnějšího psa výstavní sezóny, vyhodnocené na VČS dne 24.11.01 v Kralupech nad Vltavou. Podle stěžovatele bylo tomuto psu připočítáno 2500 bodů, aniž byl předložen certifikát potvrzující získání tohoto šampionátu.
Podle zápisu ze schůze předsednictva č.6/01, zveřejněného ve zpravodaji č. 3/01 na straně 10, bod 6, písmeno e) kde se praví
"e)Podmínky o nejlepšího výstavního jedince se budou hodnotit dle propozic uveřejněných ve Zpravodaji." (Chybí zde ve kterém, předpokládám že to je 2/01)
Propozice této soutěže, zveřejněné ve zpravodaji č.2/01 na straně 68 uvádí:
"Pro započítání do soutěžní sezóny je rozhodující datum na diplomu o zisku titulu"
Vzhledem k tomu, že majitel psa Beno Šlaska Gwara diplom nepředložil, není známo jaké datum bude na diplomu uvedeno. Není proto ani možné určit, do které výstavní sezóny by měli být body započítávány a body tudíž nemohou být přiděleny.

2. Body tedy byly započítány zřejmě neoprávněně a došlo k poškození majitelů ostatních tří psů, kteří byli posunuti na nižší pozice. V případě,že KRK shledá tuto stížnost oprávněnou, navrhuji znovu přepočítat pořadí (Beno Šlaska Gwara skončí na 4 místě) a postarat se o nápravu výsledků, výměnu pohárů a zveřejnění správných výsledků ve zpravodaji který se právě zpracovává.

3. Je třeba prošetřit, proč nebyla vyhodnocena soutěž o nejúspěšnější chovatelskou stanici výstavní sezóny, přestože propozice (2/01, str 68, odst 1 tuto soutěž uvádí).

4. Nebyl vyhlášen nejúspěšnější mladý pes a mladá fena výstavní sezóny, i když stejné propozice soutěž vyhlašují již v prvním odstavci.

5. Uzávěrka zpravodaje se by se měla posunout  a to proto, aby bylo možno zveřejnit pravdivé výsledky.

Záležitost je v jednání

 


Stanovisko KRK:
Věc prošetřena a rozeslána jednotlivým členům KRK k vyjádření. 


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)