Výživa psů


(4) výživa a krmení

Správné krmení psů
Ukazatelem správné úrovně výživy je u psů správný růst a vývin štěňat, u dospělých psů kondice, zdravotní stav, kvalita srsti a výkonnost psa.
U štěňat je nutné sledovat, je-li jejich vývin typický pro dané plemeno, nástup výměny srsti a zubů. Odchylky od normálu mohou být zapříčiněny i chybami ve výživě.
Nevyrovnaná či nedostatečná výživa vápníkem, fosforem a vitamínem D může mít za následek, zvláště u štěňat velkých plemen, křivičné změny na kostře. Tyto změny bohužel pes nese celý svůj život.
Nedostatečná výživa vitamíny má kromě různých metabolických poruch za následek i oslabení imunitního systému, což má za následek sníženou odolnost vůči infekčním a invazním onemocněním.

Kromě správného tělesného vývoje štěněte závisí na dostatečné výživě v mladém věku i psychický vývin psa.
Při chronickém stresu z nedostatku potravy dochází k poruchám na úrovni myelinizace nervových vláken. To má za následek dramatické změny v chování a emocionální stabilitě psa v dospělosti (Rosenweig a Leiman 1968). Pes, který dětství stráví v podmínkách nedostatku potravy, může být i hodný a snadno ovladatelný, ale ve chvíli, kdy jde o jídlo, se jeho reakce mohou stát nevypočitatelné. Je naprosto nezbytné, musíme-li z nějakých důvodů (např. standard velikosti plemene aj.) trvat na omezeném přísunu živin, zabezpečit pejskovi nezbytnou živinovou úroveň a umožnit mu nasycení balastními krmivy.

Krmení a kondice
U dospělých psů je ukazatelem správné výživy kondiční stav. Obezita vzniká nejen při nadbytku potravy, ale i při její nevhodné skladbě, zejména při vyšším zastoupení glycidových krmiv a tuků.
Nadváha je u chovných psů příčinou snížené pohlavní aktivity, u fen pak může způsobit tichou říji, zhoršení ovulace, snížení počtu štěňat a v extrémních případech mohou vznikat poruchy koncepce (Meyer, in Kienzle 1990).
Jestliže pozorujeme, že pes nežádoucím způsobem zvyšuje svou tělesnou hmotnost, musíme samozřejmě jeho krmnou dávku upravit. Pokud možno ve zvýšené míře zařazujeme syrovou zeleninu a krmiva s vysokým obsahem vlákniny. Platí pravidlo, že vhodnější je pro úpravu tělesné hmotnosti intenzivní pohyb. Je vhodné a zdravé zařadit psovi jeden den hladovky v týdnu. V tento den pes dostává jen tekutiny, případně potravu jen symbolicky (např. kousek ovoce, kost).

V období redukční diety by měl pes dostávat asi 60 % energetické hodnoty krmné dávky psa s váhou odpovídající plemeni (Fogle 1993). U starých psů a psů se sníženou aktivitou lze tuto úroveň snížit ještě výrazněji (cca o 10 %), ale nic se nesmí přehánět.
Naopak, pokud je zapotřebí podpořit růst psa nebo zvýšit jeho hmotnost, energetickou úroveň krmné dávky zvyšujeme zařazením krmiv glycidových nebo krmiv s vyšším obsahem tuku. Je však zapotřebí brát v úvahu individualitu toho kterého psa v metabolismu tuků a cukrů, protože jejich nadbytek v potravě může způsobit trávicí poruchy

Krmení a srst
Nejviditelnějším a nejnápadnějším ukazatelem úrovně výživy psa je kvalita srsti. Zdravý pes s odpovídající výživou má srst zdravou, lesklou, srst typem a délkou odpovídající plemeni. Pokud má pes srst matnou, řídkou, vypadávající, období výměny srsti se nepřiměřeně prodlužuje, případně vznikají kožní onemocnění, dá se předpokládat, že daný stav souvisí s chybami ve výživě a je tedy nutné krmnou dávku upravit. Příčiny nedostatků mohou být různé (například nedostatek kvalitních bílkovin, nevhodné složení tuků, nedostatek minerálních látek a vitaminů, v úvahu přichází i možnost alergické reakce na některou složku krmiva).
V případě přecitlivělosti na různé složky potravy se zpravidla doporučuje vypustit z krmné dávky konzervovaná a suchá krmiva, která obsahují konzervační látky, barviva apod. Dále se doporučuje snížit dávku bílkovin v krmné dávce. Mugford (1986) doporučuje dietu sestavenou z jedné třetiny kvalitního masa a dvou třetin rýže s dostatečnou dotací minerálních látek a vitamínů.

Jak často krmit?
Toto je poměrně dobře vyřešená problematika. Základní schéma uvádějí například Kuntová a Doležal (1995):

věk (měsíce) / počet krmení za den

1-2 .........................5-6
2-4..........................4-5
4-6..........................3-4
6-12........................2-3
12-16......................1-2
později.....................1 (nejlépe večer)

Zpracovala Klementová Hana

ReliefSm.jpg (6429 bytes)