Školení klubových figurantů v r. 2000

Školení určené pro klubové figuranty proběhne v MSKS po etapách. Každý klub dle uvážení zvolí místo konání školení, do kterého vyšle svého zástupce. Pozvánky se nebudou zasílat. Níže uvedený plán školení slouží jako pozvánka na akci.

Každý klub může vyslat dva členy. Pokud máte jiné požadavky, pište na uvedené vedoucí jednotlivých akcí. Psací potřeby, oblečení do terénu a psa sebou - podmínka!" Zahájení školení je vždy v 8.00 hodin.
Výcviková komise MSKS žádá účastníky školení o dodržování kázně a pokynů vedoucích akcí, lektora a figuranta.

Pořadatel 1 týden před konáním akce upřesní lektorovi počet zájemců. Minimální počet účastníků je 10, maximální 30. Lektorem na všech školeních je Jaroslav Venhauer, Slunečná 30, 586 05 Jihlava.
Figurováním byl pověřen Jiří Barat, Mírová 1016, 735 81 Bohumín. Finanční náležitosti zašle pořadatel na adresu: Ing. Eva Gajdušíková, Slovácká 30, 696 Ol Rohatec.

10 12.2. Brno-Zetor
Vedoucí akce : Lišková Dana, Zetor Brno, P.O.Box 63, Brno 628 00

19.2. Bohumín
Vedoucí akce: Řeháček Miroslav, Okružní 1126, Bohumín 73581

26.2. Chropyně
Vedoucí akce : Šimek Ladislav, Tovačovská 103, Chropyně 768 11

4.3. Zbraslav u Brna
Vedoucí akce: Brym Josef, Košíkov 62, Velká Bíteš 59501

Připravil: Ivo Přikryl

Zpracovala: Klementová Hana